แหล่งปลูกชา

ต้นชามักปลูกเป็นการค้าตามเทือกเขาในพื้นที่ขนาดใหญ่ในเขตกึ่งร้อนเเละเขตร้อนของเอเชียตะวันออก ซึ่งปลูกกันมาหลายศตวรรษ การเก็บใบชาต้องเเรงงานเป็นจำนวนมากเเละต้องเก็บอย่างเบามือเพื่อไม่ให้ยอดชาช้ำ โดยเลือกเฉพาะยอดชาอ่อนที่สุดเพียง 2-3 ใบจากยอดชา เเละดอกตูมที่ปลายดอกดอกเท่านั้น เเล้วนำมาตากแห้งเเละเข้ากระบวนการหมักบ่มตามประเภทของชาที่ต้องการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *